• Umění doby Karla IV.

  avatar material Didaktické materiály „Živá historie do škol“ slouží jako doplňkový materiál k výuce dějepisu. Materiály charakterizují život Karla IV., umění a kulturu v době vlády Lucemburků, každodenní život ve středověku v českých zemích a ukázky středověké hmotné a duchovní kultury. Materiály tvoří cyklus devíti informačních tabulí určených k promítání nebo k tisku v plné velikosti či náhledu a k nim příslušející pracovní listy. Projekt zpracovaly spolky Spiralis a Doba Karlova, z. s....

  Zobrazit celý příspěvek

 • Aktuality ze školství ke dni 29. 3.

  business team (focus on man)Z obsahu:

  Vzdělávání učitelů je v Česku stále podceňované. Jako nové metody se uplatňují mentoring, supervize či workshopy
  Střední školy budou muset zveřejnit výsledky nejhoršího přijatého žáka, ukáže se tak jejich kvalita
  Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017
  Týden otevřeného vzdělávání se přechýlil do druhé poloviny

  Zobrazit celý příspěvek

 • Afrika – klima

  avatar material Materiál podporuje výuku tématu fyzická geografie Afriky. Žáci vyhledávají a zpracovávají klimatická data, která analyzují za využití poznatků z obecné fyzické geografie.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Zuckerbergův manifest

  avatar clanek Zpráva a komentář ke sdělení, které zakladatel a majitel Facebooku Mark Zuckerberg poslal svým přívržencům. Naznačuje v něm další vývoj této platformy.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Týden otevřeného vzdělávání 2017 na Metodickém portálu RVP.CZ

  avatar portfolio Online seminářem, tzv. webinářem zameřeným na kritické zhodnocení přínosu, výhod či nevýhod otevřeného vzdělávání se Národní ústav pro vzdělávání zapojí do celosvětového Týdne otevřeného vzdělávání.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Člověk a jeho svět

  avatar clanek Standardy vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět (dále jen Standardy) blíže konkretizují očekávané výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jsou tvořeny indikátory, které stanovují minimální úroveň obtížnosti očekávaných výstupů na konci 5. ročníku. Ilustrativní úlohy pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět, které Standardy doplňují, zohledňují individuální schopnosti žáků a jsou zpracovány ve čtyřech úrovních: snížené, minimální, optimální a excelentní. Tyto úlohy jsou pouze ukázkou toho, jak lze se Standardy při výuce pr...

  Zobrazit celý příspěvek

 • Afrika – zóna tropické konvergence

  avatar material Pracovní list je možné využít jednak při výuce o atmosféře, počasí a podnebí, nebo jako podporu při výuce regionální geografie Afriky. Žáci jsou vedeni k samostatnému získávání a analýze informací.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Aktuality ze školství ke dni 22. 3.

  University studentsZ obsahu:

  Pedagogické fakulty slouží maturantům jako záložní plán. Odrazují je platy učitelů
  Vysoké školy vzdělávající učitele si rozdělí 70 milionů
  Zájem žáků o technicky zaměřené obory roste. NÚV zveřejňuje nejnovější data k vývoji vzdělanostní a oborové struktury.
  Program, který zachraňuje životy, se zdarma otvírá všem školám

  Zobrazit celý příspěvek

ONLINE SETKÁVÁNÍ aneb WEBINÁŘE s hosty a s vámi

i
Podrobnosti o programu a hostech aktuálních i proběhlých webinářů najdete v modulu Digifolio. Dotazy na hosty a komentáře můžete před i po webináři psát do diskuzí k online setkávání.
Vybírejte z proběhlých webinářů Přihlaste se k odběru upozornění na webináře

Výběr z modulu burza

Video týdne

ONLINE SETKÁNÍ: Jaro s předškoláky

Další videa

reklama

RVP.CZ na sociální síti

Život na PortáleRSS

 • ONLINE SETKÁNÍ: Je naše digitální stopa ještě naše?
  Ing. Marek Drahovzal , 30.03.2017

  Máme týden otevřeného vzdělávání. Propagace těchto forem, počínaje volně dostupnými výukovými materiály (OER), masivními otevřenými online kurzy (MOOC) konče,...

 • Virtuální hospitace - výuka českého jazyka u žáků se specifickými poruchami učení
  Ing. Marek Drahovzal , 30.03.2017

  PhDr. Kamila Balharová ze ZŠ Táborská v Praze nabízí virtuální hodinu českého jazyka s žáky 3. ročníku se specifickými poruchami učení. Cílem hodiny je...

 • Komentář k učebnímu materiálu Afrika – zóna tropické konvergence
  RNDr. Jaroslav Vávra, Ph.D., 30.03.2017

  Poznámky, které vycházejí z mé zkušenosti učitele na gymnáziu, didaktika geografie a ze studia zahraničních zdrojů pro zeměpis/geografii. Moje poznámky mají...

 • Online setkání: JE NAŠE DIGITÁLNÍ STOPA JEŠTĚ NAŠE?
  Skupina Metodický portál RVP.CZ, NÚV, 29.03.2017

  Online setkání se konalo ve středu 29. 3. 2017.   Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky,...

 • Komentář k blogovému příspěvku Povinná maturita z matematiky být musí
  Stanislav Šimandl, 29.03.2017

  Vážený pane Tišle, smysl článku byl možná trochu jinde i když v některých oblastech jistě nenajdeme společnou řeč. Nesnažím se argumentovat pro selektivní...

 • Použitá literatura
  Skupina Průvodce upraveným RVP ZV, 29.03.2017

                                                                                                                         ...

 • Možnosti hodnocení výkonu u žáků se specifickými poruchami
  Skupina Průvodce upraveným RVP ZV, 29.03.2017

                                                                                                                         ...

 • Oblast tělesné výchovy, výtvarné výchovy, pracovního vyučování
  Skupina Průvodce upraveným RVP ZV, 29.03.2017

                                                                                                                         ...

 • Oblast matematiky
  Skupina Průvodce upraveným RVP ZV, 29.03.2017

                                                                                                                         ...

 • Oblast cizích jazyků
  Skupina Průvodce upraveným RVP ZV, 29.03.2017

                                                                                                                         ...

 • Oblast českého jazyka
  Skupina Průvodce upraveným RVP ZV, 29.03.2017

                                                                                                                         ...

 • Naukové předměty
  Skupina Průvodce upraveným RVP ZV, 29.03.2017

                                                                                                                         ...

 • Konkrétní příklady podpory ve výuce v dílčích předmětech
  Skupina Průvodce upraveným RVP ZV, 29.03.2017

                                                                                                                         ...

 • Obecné příklady podpory žáků s SPU ve výuce
  Skupina Průvodce upraveným RVP ZV, 29.03.2017

                                                                                                                         ...

 • Odraz SPU ve výuce
  Skupina Průvodce upraveným RVP ZV, 29.03.2017

                                                                                                                         ...

Nejnovější DUM Další DUM

O čem se diskutuje Další diskuze

Aby bylo možné modifikovat titulní stránku a přidávat vlastní obsah, je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.