• Figurková skákačka

  avatar material Materiál obsahuje tabulku s tematicky propojenými obrázky. Lze na nich procvičovat pojmy v předslabikářovém období: nadřazená slova, sloupec, řádek, orientace v prostoru, náslovné hlásky apod.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Lesní mateřská škola

  avatar clanek Lesní mateřské školy jsou dnes velmi populární, neboť si společnosti uvědomuje, že kontakt dítěte s přírodou je velice důležitý, přitom se dnešním dětem tohoto kontaktu moc nedostává. Většinu svého volného času dnešní děti tráví v uzavřeném prostoru školy, mateřské školy, kroužku či domova.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Roční období

  avatar material Materiál je určen pro žáky 1.-3. ročníku základní školy. Materiál je určen pro individuální práci během společné aktivity (učivo ROK - ROČNÍ OBDOBÍ). Jde o velmi jednoduchý "sešit", do kterého žáci samostatně zaznamenávají informace, které se dozvěděli v rámci hodin předmětu Člověk a jeho svět - učivo Rok a jednotlivá roční období. Jde o úkoly, které dovolují rozvíjet žákovu fantazii, a zároveň poskytují učiteli čas na práci s dětmi, které potřebují více času na pochopení učiva. Po ukončení a vyplnění všech úkolů učitel žákům jedn...

  Zobrazit celý příspěvek

 • Žáci s odlišným mateřským jazykem a výuka českého jazyka

  avatar clanek Příklad dobré praxe k problematice vzdělávání žáků-cizinců na ZŠ Táborská v Praze 4.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Aktuality ze vzdělávání ke dni 9. 8.

  Z obsahu:

  Mezi alternativními směry ve vzdělávání se objevují nové trendy
  Olga Medlíková: Vážně potřebujeme být tým?
  Jindřich Kitzberger: O čem si může povídat alternativní ředitel s tradičním ředitelem?
  Děti nemají v oblibě dlouhé cestování. Tipy na hry, které je zabaví

  Zobrazit celý příspěvek

 • Kamarádi z celého světa

  avatar material Materiál obsahuje logickou přiřazovací hru. 12 kamarádů z celého světa se sejde u černouška v Africe. Podle kartiček s tvrzením mají žáci určit každému dítěti - věk, co si zapomněl doma, co rád dělá a oblíbené africké zvíře - vše zaznamenávají do papíru na odpovědi.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Tvořivé myšlení jako základ vědeckých kroužků

  avatar clanek Konfrontace metodiky tvořivého myšlení s vlastní lektorskou činností autorky v rámci kroužků Věda nás baví včetně informace o nové nabídce těchto mimoškolních aktivit, které suplují zanedbávanou výuku praktických činností.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Škola bez kázně, mlýn bez vody jako stále aktuální téma

  avatar clanek Komenský byl první, kdo se otázkou kázně systematicky zabýval. Zasadil tuto problematiku do svého systematického díla o výchově, v němž obsáhl úplnou soustavu pedagogických pojmů. V otázce kázně měl Komenský na svou dobu pokrokové názory, neboť doporučuje, že škola by měla být „plna bedlivosti a pozornosti ze stran učitelův i žákův“, nikoli „plna křiku, ran a pruhů. Mravní výchově přikládá Komenský velkou důležitost, této problematice se věnuje nejvíce ve Světě mravním....

  Zobrazit celý příspěvek

Prázdninová galerie

Prázdniny vybízejí k cestování, k pobytu v přírodě a dalším letním radostem. Proto nám dovolte pozvat vás do naší prázdninové fotogalerie CESTUJTE S NÁMI.

Již standardně Vám nabízíme příznivé prostředí pro nahrávání fotografií (včetně nahrávání z mobilních zařízení), které jste v uplynulých třech letech zaplnili téměř 380 “cestovními hádankami”. Těšíme se na nové přírůstky v modulu Galerie.

Výstřižek

Výběr z modulu burza

Video týdne

ONLINE SETKÁNÍ: Klimatické změny, uhlíková stopa

Další videa

reklama

RVP.CZ na sociální síti

Život na PortáleRSS

 • Komentář k článku Muskův Neuralink
  Bořivoj Brdička, 20.08.2017

  To máte naprostou pravdu. Mluvím o tom, zda jsou schopni vyhodnotit volně přicházející informace tak, aby jejich rozhodování bylo vedeno jejich osobním...

 • Komentář k článku Muskův Neuralink
  Jan Maršák, 20.08.2017

  Ovšem s onou informační gramotností je to složité. V demokratickém prostředí mohou informace svobodně šířit různá média (obzvláště díky internetu) a je pouze...

 • Komentář k článku Muskův Neuralink
  Bořivoj Brdička, 20.08.2017

  Ale ne, to ovlivňování je přece naprosto legální! Výsledek je odvislý od informační gramotnosti občanů. Čím je tato nižší, tím snadněji je možné je ovládat....

 • Komentář k článku Muskův Neuralink
  Jan Maršák, 20.08.2017

  Ad Bořivoj Brdička: I u nás se tudíž výsledky voleb vhodnými postupy vyrábí? Volby jsou tak i u nás vlastně falšovány? Je pak zajímavé, že ti co volby...

 • Komentář k článku Muskův Neuralink
  Bořivoj Brdička, 20.08.2017

  Například právě ve volbách. Pokud lze výsledky vhodnými postupy vyrobit, není třeba nasazovat totalitní násilí. Více 4.9. v článku inspirovaném...

 • Komentář k článku Muskův Neuralink
  Jan Maršák, 19.08.2017

  Ad E Kocourek: Ale při protestech v Honkongu proti Carrii Lamové (ustanovené správkyni Hongkongu) bylo hlavním heslem protestujících "Žádám všeobecné hlasovací...

 • Chytrost nejsou žádné čáry – podruhé
  Alžběta Peutelschmiedová, 17.08.2017

           To bylo překvapení! Milé! Zpoza nabídky místních pohlednic na mě v sušickém knihkupectví mezi (h)různými Blesky a podobným trapně přitroublým...

 • Komentář k článku Muskův Neuralink
  Bořivoj Brdička, 16.08.2017

  Pak tedy zbývá jen naznačit, co dál. Pro mě zůstává jedinou přijatelnou možmostí evangelizace informační  a mediální gramotnosti. Za vzor si beru Paula Freireho....

 • Komentář k článku Muskův Neuralink
  E Kocourek, 15.08.2017

  Špatně. Na webu si můžeme psát, co chceme, ale na realitu to nemá pražádný vliv. (V práci bych si svobodný projev nedovolil.) Je lhostejné, kdo vyhraje volby, neboť...

 • Komentář k článku Muskův Neuralink
  Bořivoj Brdička, 15.08.2017

  Správně. Zatím můžeme říkat a psát, co chceme. Ale hádám, že nikdo z čtenářů si nemyslí, že volby vyhraje ten nejlepší z nás, který nás všechny povede k...

 • Komentář k článku Muskův Neuralink
  E Kocourek, 14.08.2017

  Žádost pana Brdičky chápu tak, že systém, v němž neexistuje svoboda ale je demokracie, on sám dobře zná. Nejspíš z české a EUropské praxe. K vlastní žádosti:...

 • Komentář k článku Muskův Neuralink
  Bořivoj Brdička, 14.08.2017

  Pana Kocourka žádám, aby blíže popsal systém, v němž existuje svoboda ale není demokracie....

 • Komentář k článku Muskův Neuralink
  E Kocourek, 13.08.2017

  Jelikož Muskovy a Urbanovy nápady nabízejí použití výrazně praktičtější, nežli jimi navrhované fantastické vize, avšak nikdo je nepoužívá, je zřejmé, že v...

 • Komentář k článku Muskův Neuralink
  Pavel Janíček, 12.08.2017

  Při čtení mě napadlo několi myšlenek (myšleny napůl humorně): - jak bude mít člověk v hlavě implatnát (made in China) a setře se rozdíl v "interní" a externí...

 • Komentář k článku Tvořivé myšlení jako základ vědeckých kroužků
  Bořivoj Brdička, 09.08.2017

  Pane Kocourku,už zase jste mě odhalil. Tvořivé myšlení jsem se snažil Petře do těch jejich kroužků vnutit násilím. Na tom, že ta metodika má budoucnost, trvám. I...

Nejnovější DUM Další DUM

O čem se diskutuje Další diskuze

Aby bylo možné modifikovat titulní stránku a přidávat vlastní obsah, je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.